SIU Chișinău - ghid electronic gratuit al organizațiilor combinat cu harta orașului
Acord de licenţă

Instalarea, copierea sau o altă utilizare a «SIU Chişinău» rezultă acordul vostru cu următoarele puncte:

  1. Acest produs este gratuit. Nici o persoana fizică sau juridică nu poate impune o taxă pentru distribuirea produsului.
  2. Se permite copierea nelimitată pe orice tip de stocare a informației, precum şi instalarea pe orice număr de staţii de lucru.
  3. Se interzice folosirea plan schemei, elementelor grafice, textului şi bazei de date furnizate de produs - ca un întreg, sau ca o parte fragmentară - în format digital sau grafic - pentru redarea în orice tip de ediții, mass-media, publicitate, precum şi alte sisteme de informare, ghiduri şi manuale.
  4. Folosirea produsului pentru acordarea de ajutor de către serviciile de informaţii este posibilă doar prin intermediul acordurilor contractuale cu autorii.
  5. Acest product este propus sub marca "cum este" ("as is" cu posibile greşeli, fără orice tip de garanţii, direct sau indirect specificate . Autorii şi partenerii noştri nu poartă nici o răspundere pentru eventuala creare a unor daune într-un mod direct, indirect, efectiv sau tangenţial, incluzând beneficiile sau daunele apărute ca rezultat al folosirii sau nefolosirii informaţiei în cauză, daune ca rezultat al folosirii siguranţei informaţiei, chiar dacă autorii şi partenerii săi au fost avertizaţi cu o eventuală apariţie a acestor daune.
  6. Se interzice emularea, crearea versiunilor noi, vînzarea, modificarea, decompilarea, dezasamblarea, examinarea codului programului în alte modalități.
  7. Produsul este protejat de legile şi tratatele internaţionale privind dreptul de autor.
  8. Mărcile comerciale, logo-urile şi mărcile unor servicii, postate în «SIU Chisinau», sunt proprietatea Autorilor sau a persoanelor terţe.
  9. Adminisrația proiectului nu afirmă că harta utilizată în proiect este de fapt o hartă, plan-schemă şi chiar neagă aceasta. În program este folosit modelul schematic al orașului. Termenul "Harta" este folosit doar pentru o simplificare. Eroarea preciziei dintre obiecte poate ajunge la sute de kilometri, astfel nu încalcă orice acord şi aşteptările utilizatorilor finali a programului.

Licenţe:

Seria AA Nr. 082495
Denumirea autiritatii de licentiere: Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei
Data eliberării licenței: 03 aprilie 2012
Valabilă pînă la: 03 aprilie 2017
Genul de activitate: Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanța statală, inclusiv a produselor program.

Materialele cartografice - ЧАО «ВИЗИКОМ», Ucraina, or. Kiev

Notă: Plan schema oraşului Chişinău, parte componentă a Sistemul Informaţional Urban «SIU Chișinău» - nu este destinată pentru efectuarea operaţiunilor de măsurare precisă şi operaţiunilor de control.

Autorii «SIU Chișinău».

about
map