SIU Chișinău - ghid electronic gratuit al organizațiilor combinat cu harta orașului
Despre

     Sistemul Informaţional Urban (în continuare SIU) reprezintă un ghid electronic al organizaţiilor combinat cu plan schema municipiului Chşinău. Caracter informativ, accesibilitate sporită, motor de căutare convenabil - toate acestea permit utilizatorilor noştri să obţină şi să analizeze informaţia rapid şi eficient.

     SIU - Informativitate amplă si detaliată, utilizarea paralelă a informatiei ghiului şi plan schemei, motor de căutare care permite cautarea organizaţiei dorite sau a producătorul cerut. Toate aceste posibilităţi permit utilizatorilor programului să navigeze cu uşurinţă în minucipiul Chişinău şi să găsească informaţia dorită.
     SIU - constituie un produs electronic, care reprezintă un program desktop cu propriul sistem de configurare, funcţionalitate flexibilă, interfaţă atractivă, convenabil de căuta în baza de date al organizaţiilor etc.. Componenta cheie constituie plan schema oraşului combinată cu ghidul organizaţiilor, întreprinderilor şi a altor obiecte. Distribuţia programei către adrese juridice se efectuează trimestrial, datele sunt actualizate lunar.
     Obiectivul principal al acestui proiect constituie - crearea unei aplicaţii electronice universale pentru orientarea comodă şi eficientă în municipiul Chişinău; obţinerea de către utilizator a informaţiei necesare în viaţa de zi cu zi şi folosirea ei deliberată. La crearea sistemului au fost luate în cont toate cerinţele utilizatorilor, cum ar fi confortul şi viteza de lucru a informaţiei furnizate. În special, flexibilitatea interfeţei, funcţionalitatea bogata, design etc.. O atenţie deosebită a fost acordată creării plan schemei şi completarea ghidului, pentrucă unul din obiectivele proiectului era corectarea erorilor admisibile în crearea publicaţiilor. Ştim că informaţia din ghidul informativ traditional rapid devine învechită, în ghidul electronic informaţia este actualizată lunar. Dacă întreprinderea a fost închisă, sau modificat numerele de telefoane sau adresele etc. - toate acestea vor fi remediate uşor şi rapid.

     Avantajele proiectului constau in faptul că consumatorul poate primi rapid informaţia deplina despre produsele sau serviciile care-l interesează, dar şi primeşte posibilitatea de a afla despre toate evenimentele, acţiunile social-culturale planificate sau care se află în stadiul de planificare. Să gasească ieşire la puncul dorit din oraş, sa afle despre farmaciile sau bancomatele cele mai apropiate, sau alte facilităţi necesare. Consumatorilor din mediu rural li se ofera sansa de a folosi usor si comod reteaua globala de internet penntru a primi informatia necesara.


Trăsăturile programului:

  Ghidul electronic:
 1. Informaţii despre companii şi organizaţiile oraşului, atît juridice cît şi publice, culturale, educaţionale etc.
  Sunt acordate coordonatele organizaţiilor:
 2.     - adresa
      - telefonul, faxul
      - e-mail
      - site-ul
 3. Informaţii privind transportul public (staţiile şi rutele)
 4. Informaţii cu caracter publicitar
  Plan schema:
 1. Implementarea completa pe plan schemă a obiectelor de tip- rezidenţial, de birou, arhitectural etc.
 2. Locaţia staţiilor de benzinărie, bancomatelor, automatelor de plăţi on-line, etc.
 3. Staţiile şi rutele transportul public
 4. Navigare uşoară şi motor de căutare operativ
  Căutare:
 1. Căutare după denumirea, sau a unei porțiuni din denumirea organizației
 2. Căutare după rubrică, sau domeniul de activitate al organizației
 3. Căutarea conform informației (adresa, telefon, e-mail, site etc.)
 4. Căutarea rutelelor şi staţiilor
 5. Căutarea după plan schemă:
      - căutarea străzii sau casei
      - căutarea staţiilor


Licenţe:


Genul de activitate: Servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanța statală, inclusiv a produselor program.

about
map